Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

1 Rekisterinpitäjä

UniSport, Helsingin yliopisto (y-tunnus 0313471-7)
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsinginin yliopisto
puh. 02941 22151

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Liikuntajohtaja Mika Suikki
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0405787708, mika.suikki@helsinki.fi

3 Rekisterin nimi

UniSportin sähköisen palvelujärjestelmän (Yolla) asiakastietorekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä asiakkaan luvalla markkinointitarkoituksiin (muun muassa kuukausittainen asiakaskirje). Asiakkailta kerätään kohdassa 5 mainitut tiedot, jotta heille voidaan myöntää oikeus varata ja käytää UniSportin palveluita ja heille voidaan tarvittaessa ilmoittaa varatun palvelun muutoksesta tai peruutuksesta. Lisäksi UniSport käyttää tietoja liiketoimintansa kehittämiseen, tilastointiin ja analysointiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etunimi, sukunimi, syntymäaika, asiakasryhmä (esim. opiskelija, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto), sukupoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yliopiston käyttäjätunnus tai niin sanottu UniSport-tunnus, viivakooditunniste automaattista kuluvalvontaa varten, asiakkaan tekemät palveluiden varaukset, maksut, peruutuksen ja osallistumistiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan UniSportin asiakaspalvelun tai verkkosivuston kautta luovuttama tieto.

7 Tietojen säännön mukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kenenkään ulkopuolisen käyttöön. Järjestelmän käyttöliittymä on internetissä, jossa asiakas voi henkilökohtaisella tunnistautumisella tarkastaa itseään koskevat tiedot ja varaustiedot palveluihin sekä muokata suostumustaan markkinointiin.

Käyttäessään kirjautumiseen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, asiakas voi halutessaan yhdistää varaustietonsa UniSportin palvelusta Helsingin yliopiston Opintoni-palveluun. Tällöin Opintoni –palvelun kalenteriin siirtyy tieto asiakkaan varauksista. Asiakas voi perua suostumuksensa koska tahansa.

Tiedot maksamattomista maksuista sekä niihin liittyvistä asiakastiedoista voidaan siirtää perintätoimistolle.

Suomen viranomaisille luovutetaan tietoa vallitsevien lakien ja säädösten mukaisesti.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakas voi tarkistaa omat tietonsa inetnetissä, joten tietoja on mahdollista käyttää kaikkialta maailmasta. Tietoja ei luovuteta tai siirretä kenenkään ulkopuolisen käyttöön.

Uutiskirjeen lähettämiseen käytämme MailChimp-palvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Asiakastietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Asiakasrekisterin tietokanta sijaitsee Helsingin yliopiston valvomissa tiloissa. Kaikki asiakastietoja koskeva tietoliikenne salataan. Käyttöoikeus asiakastietoihin on rajattu UniSportin henkilökuntaan yksilökohtaisesti. Henkilökunta on koulutettu käsittelemään tietoja lainmukaisesti. Tunnukset deaktivoidaan kun henkilön työsuhde päättyy.

UniSport tekee tekee Helsingin yliopiston ulkopuolisesten järjestelmätoimittajiensa kanssa kanssa aina sopimuksen henkilötietojen käsittelystä (Data processing agreement DPA), jolla taataan asiakkaan yksityisyyden suoja.

Asiakas pääsee omalla käyttäjätunnuksellaan vain omiin asiakastietoihinsa.

10 Tarkastusoikeus

Järjestelmän käyttöliittymä on internetissä, jossa asiakas voi henkilökohtaisella tunnistautumisella tarkastaa itseään koskevat tiedot.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa mihin tahansa UniSportin asiakaspalvelupisteeseen, jossa ne korjataan.

Jaa sosiaalisessa mediassa